Nápověda menu

Google Analytics

Cílem videokampaní je dosažení brandového efektu – posílení značky, znalosti produktu či služby a podobně. Jde tedy především o to, aby videoreklama uživatele z vaší cílové skupiny zaujala, aby ji zhlédli a vaši značku, produkt či službu si dobře zapamatovali. Primárním cílem videokampaně zpravidla není návštěva uživatele na vašem webu jako u běžných výkonnostních kampaní.

Metriky, které vám pomůžou brandové kampaně vyhodnotit, jsme popsali v kapitole Vyhodnocení videokampaní.

Pokud je sekundárním cílem vaší videokampaně také návštěva uživatelů na webu nebo dokonce dosažení konverzí, doporučujeme kampaně vyhodnocovat za pomoci nástroje Google Analytics (GA). GA umožňují získat více detailní pohled na cestu návštěvníka za konverzí.

K analýze trasy návštěvníka za konverzí využijte v GA přehledy Nejčastější konverzní trasy a Vícekanálové cestyAsistované konverze. Tento přehled uvádí, u kolika konverzí daný kanál asistoval, kolik konverzí vyvolal a kolik konverzí dokončil.