Nápověda menu

Dynamický retargeting – návštěvníci kategorií s úpravou RTG kódu

Tento způsob je obdobný jako Dynamický retargeting produktů. Po provedení příslušných kroků na vaší straně systém sám vytvoří a začne načítat DRTG seznam s názvem DRTG – návštěvníci kategorií.

Také inzeráty bude systém tvořit sám, automatizovaně, pro všechny kategorie webu s upraveným RTG kódem. S tím, že je možné si přizpůsobit vzhled reklamní šablony.

Od Dynamického retargetingu produktů se Dynamický retargeting kategorií liší v tom, že na webové stránky s kategoriemi je třeba nasadit upravený retargetingový kód.

Je vhodný pro e-shopy s vyšším počtem kategorií webu, které mají možnost na stránkách s kategoriemi upravit retargetingový kód.