Nápověda menu

Plánování a vyhodnocování obsahových kampaní

V této kapitole si představíme framework STDC, rozdělíme obsahové kampaně podle jejich charakteru a stanovíme názvosloví. Ukážeme, jak nad obsahovými kampaněmi uvažovat, jak je plánovat a vyhodnocovat.


V oboru se pravděpodobně setkáte s různým názvoslovím, vnímáním a zařazením obsahových kampaní. Všeobecná shoda panuje kolem retargetingových kampaní. Vedle toho se ale velice často používá pojem akvizice a akviziční obsahové kampaně. Pokud začnete na téma akvizice diskutovat, pravděpodobně se snadno shodnete na tom, že se jedná o získání nového uživatele-zákazníka. Ale vaše názory na to, jak přesně by akviziční kampaně měly vypadat, se budou lišit.

Aby bylo ihned dobře pochopeno, o jakém typu obsahové kampaně je právě řeč, rozdělili jsme obsahové kampaně na 4 základní druhy, z nichž 3 mohou být považované za akviziční.