Nápověda menu

Krok 4: Zadejte do reklamní sestavy typ cílení

Pokud jste vytvořili kampaň s reklamní sestavou a videem, přichází na řadu zadání typu cílení.

Vyberte si cílení, které vystihuje vaši cílovou skupinu. Především pokud máte omezený rozpočet, je lepší cílení zúžit/upřesnit – videoreklamu zacílit na uživatele s vhodným zájmem, než zacílit na všechny uživatele bez rozdílu.

Po prokliku do reklamní sestavy zvolíte záložku příslušného typu cílení a toto cílení reklamní sestavě přiřadíte.

Postup pro jednotlivé typy cílení najdete zde:

Přečtěte si, jak vaši inzerci v Obsahové síti zacílit podle Pohlaví. A jak můžete případně cílení navzájem kombinovat.

U kampaní, jejichž cílem je akvizice, doporučujeme vyloučit retargetingový seznam (RTG seznam) se všemi návštěvníky webu. Reklama se bude zobrazovat jen uživatelům, kteří na webu inzerenta dosud nebyli.

RTG seznamy můžete vyloučit na úrovni reklamních sestav (záložka Retargeting po prokliku do reklamní sestavy) i celých kampaní (záložka Retargeting po prokliku do kampaně).

Možnost zadání CPT pro typ cílení

Cenu za tisíc zobrazení můžete nastavit nejen pro reklamní sestavy, ale také pro zvolené typy cílení. CPT zadaná na úrovni typu cílení má přednost před CPT nastavenou u reklamní sestavy.