Nápověda menu

Váš DRTG kategorií se nezobrazuje

Pokud se váš Dynamický retargeting nezobrazuje, nejprve zkontrolujte, zda se do DRTG seznamu načítají cookies uživatelů (záložka NástrojeRetargeting – zkontrolujte Počet uživatelů u seznamu DRTG – Návštěvníci produktů).

Počty uživatelů v DRTG seznamu se nenačítají

Je alespoň jeden DRTG seznam (návštěvníci produktů nebo návštěvníci kategorií) pro danou Provozovnu přiřazený sestavě v DRTG kampani? Teprve v tu chvíli se začnou cookies do DRTG seznamu načítat.

Je na všech žádoucích stránkách webu (správně) nasazený (správný) RTG kód?

Počet uživatelů v DRTG seznamu se načítá a přesto se inzerce nezobrazuje

Máte nasazené správné logo na Firmy.cz u správné Provozovny? Pokud u Provozovny propojené se Zboží.cz chybí logo, Dynamický retargeting se nebude zobrazovat.

Pokud máte ve službě Firmy.cz několik Provozoven, vždy zkontrolujte, zda je logo nastavené u správné Provozovny.

Zkontrolujte, zda vyloučený RTG seznam/kombinace cílení nebrání výdeji reklamy.

Je nastavená dostatečná cena za proklik (či cena za tisíc zobrazení reklamy)? Například max. CPC nastavená na 3 Kč je již relativně dost nízká a vaše reklama získá málo zobrazení. Pokud si nejste jisti, otestujte navýšení CPC a sledujte jak se v důsledku toho mění počet zobrazení.