Nápověda menu

Krok 3: Zadejte do reklamní sestavy typ cílení

Pokud jste vytvořili kampaň s reklamními sestavami, přichází na řadu zadání typu cílení.

Po prokliku do reklamní sestavy zvolte záložku příslušného typu cílení a toto cílení reklamní sestavě přiřaďte.

Postup pro jednotlivé typy cílení najdete zde:

Přečtěte si, jak vaši inzerci v Obsahové síti zacílit podle Pohlaví a jak můžete případně cílení navzájem kombinovat.

Pokud se rozhodnete pro kombinování více typů cílení v jedné reklamní sestavě, dbejte na to, aby vaše cílové publikum nebylo příliš úzké a reklama se z tohoto důvodu nepřestala zobrazovat.

Možnosti zadání CPT pro typ cílení

Cenu za tisíc zobrazení můžete nastavit nejen pro reklamní sestavy, ale také pro zvolené typy cílení.

Při zadání CPT na úrovni typu cílení má tato hodnota vyšší váhu než zadaná cena u dané reklamní sestavy.