Nápověda menu

Krok 3: Zadejte do reklamní sestavy typ cílení

Pokud jste vytvořili kampaň s reklamními sestavami, přichází na řadu zadání typu cílení. Po prokliku do reklamní sestavy zvolíte záložku příslušného typu cílení a toto cílení reklamní sestavě přiřadíte.

Postup pro jednotlivé typy cílení najdete zde:

Pokud do jedné reklamní sestavy zadáte více různých typů cílení (například Umístění a Zájmy, Umístění a Retargeting), vytvoříte jejich kombinaci.

Pokud cílení nechcete kombinovat, je nutné různé druhy cílení zadávat do samostatných reklamních sestav.

Zadání více typů cílení – ale jednoho druhu – do jedné reklamní sestavy (například více různých Zájmů nebo více různých Umístění, a podobně) je v pořádku – na rozdíl od příkladu výše nevzniká jejich průnik.

Možnosti zadání CPC/CPT pro typ cílení

Cenu za proklik/za tisíc zobrazení můžete nastavit nejen pro reklamní sestavy, ale také pro zvolené typy cílení. Pokud je zadaná max. CPC/CPT na úrovni reklamní sestavy i typu cílení, systém se bude řídit hodnotou zadanou na nižší úrovni – tj. částkou zadanou u typu cílení.

Možnost zadání filtru Pohlaví

Přečtěte si, jak vaši inzerci v Obsahové síti můžete zacílit podle Pohlaví.