Nápověda menu

Plánování a cíle videoreklamy

Před spuštěním videokampaně je důležité stanovit si, čeho chcete za její pomoci dosáhnout a podle toho kvantifikovat cíle. Je přirozené, že tyto cíle se budou lišit od cílů běžných výkonnostních kampaní.

Cílem videoreklamy může být například posílení, zapamatování a změna vnímání značky nebo propozice. To vše směřuje k prodeji či jiné konverzi, ale nemusí k nim nutně dojít po okamžité interakci s videem.

Jde především o to, aby videoreklama uživatele z vaší cílové skupiny zaujala, aby ji zhlédli a vaši značku, produkt či službu si dobře zapamatovali. Primárním cílem videokampaně zpravidla není návštěva uživatele na vašem webu jako u běžných výkonnostních kampaní.

Prostřednictvím videoreklamy můžete například:

  • rozšířit povědomí o vaší značce,
  • vysvětlit benefity vašeho produktu či služby,
  • představit nový produkt,
  • oslovit zákazníky, kteří u vás již nakoupili,
  • sekundárně zvýšit návštěvnost vašeho webu,
  • pokrýt všechny nebo většinu fází nákupního procesu zákazníka.

Cíle vašich kampaní můžete kvantifikovat prostřednictvím videometrik (sledovanost, počet zhlédnutí, míra zhlédnutí po kvartilech 25 %, 50 %, 75 %, 100 % a další) a prostřednictvím metrik pro vyhodnocování obsahových kampaní (zásah, noví uživatelé, průměrná frekvence zobrazení reklamy).

Podle čeho cílové metriky zvolit, vysvětlujeme v následující podkapitole na modelu See-Think-Do-Care.