Nápověda menu

Výkonnostní obsahové kampaně

Jak už jsme popsali, výkonnostní obsahové kampaně jsme oddělili od typických akvizičních kampaní a postavili je jako další typ kampaně, ačkoliv se vlastně obsahové výkonnostní kampaně dají považovat za druh akvizičních kampaní v obsahové síti.

Z tohoto důvodu se cílení a formáty reklamy akvizičních a výkonnostních obsahových kampaní shodují.

Akviziční a výkonnostní kampaně se liší svými cíli.

Hlavní cíl akvizičních kampaní je přivedení relevantních uživatelů na web – tedy prokliky relevantních uživatelů.

Hlavním cílem výkonnostních obsahových kampaní je přivádět konverze, které by ale neměly být měřené na základě last click atribuce, a plnit stanovené PNO nebo stanovenou maximální cenu za jednu konverzi.

Výkonnostní obsahové kampaně použijete ve fázích THINK a DO frameworku STDC.

Je dobré si uvědomit, že ani výkonnostní obsahové kampaně nelze srovnávat s kampaněmi ve vyhledávání, kde vaše reklama odpovídá přímo na dotaz uživatele. Požadavky na výkon výkonnostních obsahových kampaní by měly být stanovené o něco měkčeji než požadavky na výkon vyhledávacích kampaní.

Cílení: Viz cílení Akviziční obsahové kampaně.

Platební model: Primárně model CPC – cena za proklik.

Rozpočet: Pokud výkonnostní kampaň plní stanovené cíle v podobě PNO či ceny za konverzi, není důvod omezovat ji rozpočtem.

Formáty reklamy: Viz formáty reklamy Akviziční obsahové kampaně.

Frekvence zobrazení reklamy: Nastavení vhodné frekvence zobrazení reklamy se odvíjí od zvoleného formátu reklamy. Na doporučené hodnoty se podívejte do Sklik Nápovědy.

Jako metriky pro vyhodnocení kampaní poslouží: Konverze (vyhodnocované za pomocí ne-lastclick atribučních modelů v Google Analytics), maximální cena za konverzi, podíl inzertních nákladů na obratu (PNO).

Pokud je vaším cílem PNO, myslete na to, že snižování PNO vždy nevede k růstu zisku. Doporučujeme, abyste si přepočítali, zda větší marže z jedné objednávky vykompenzuje nižší počet objednávek.