Nápověda menu

Založení Outstream videokampaně

Před samotným založením videokampaně si ujasněte, co je jejím cílem a jakým způsobem budete tyto kampaně vyhodnocovat.

Videokampaně mají zcela odlišné cíle než běžné výkonnostní kampaně a proto by měly být vyhodnocovány odděleně od ostatních kampaní.