Nápověda menu

Váš Branding se zobrazuje málo nebo vůbec

Zobrazuje se vaše reklama málo nebo se nezobrazuje vůbec? V tomto případě zkontrolujte, zda:

Je vaše inzerce povolená a zda váš reklamní formát není v rozporu s pravidly inzerce pro Branding.

Je nastavený platební model CPT.

Je nastavena dostatečná výše CPT. Případně otestujte její navýšení. Berte na vědomí, že CPT lze nastavit nejen u reklamní sestavy, ale i na úrovni zvoleného typu cílení. Částka zadaná u typu cílení má přednost před částkou zadanou u reklamní sestavy.

Nedochází k vyčerpání denního limitu kampaně.

Nastavená frekvence zobrazení reklamy není příliš nízká.