Nápověda menu

Model See-Think-Do-Care (STDC)

Pro komplexní marketingovou komunikaci doporučujeme vycházet z frameworku See-Think-Do-Care (STDC).

Podívejte se na přehled toho, jak správně v jednotlivých fázích frameworku STDC nastavit videokampaň – jaký by měl být ideální rozpočet, doba komunikace, jaký zvolit pro vaše sdělení formát videoreklamy a jaké cílení. V neposlední řadě také podle jakých metrik je vhodné videokampaně vyhodnocovat.

Fáze See

Ve fázi See používáte nejširší cílení pro oslovení cílového publika.

Budujete povědomí o své značce a vytváříte vztah s potenciálními zákazníky. Vytváříte dlouhodobý efekt, kdy cílem není okamžitý prodej, ale znalost vaší značky ve chvíli, kdy zákazník začne vybírat produkt.

Komunikace

Delší doba komunikace – minimálně 4 týdny a déle, frekvence zobrazení 3 a více zobrazení uživateli za den.

Rozpočet

100 000 Kč a více.

Hlavní metriky

Zásah, průměná frekvence zobrazení a míra zhlédnutí po kvartilech, průměrná cena za zhlédnutí.

Formáty

Videospot, Outstream.

Fáze Think

Cílíte na menší a konkrétnější publika, která mají nákupní záměr, nikoliv ale aktuální. Video by mělo obsahovat specifické informace o výhodách produktu/služby. Pro cílení využijte Zájmy cílové skupiny.

Komunikace

Minimálně 2 týdny, s frekvencí zobrazení 2 až 3 za den.

Rozpočet

50 000 Kč a více.

Hlavní metriky

Zásah, míra zhlédnutí po kvartilech, průměrná cena za zhlédnutí a CTR. Doprovodné metriky jsou bounce rate a průměrný strávený čas na stránce.

Formáty

Instream Videospot, Bumper a Outstream.

Fáze Do

Cílíte na nejmenší publikum, které má aktuální nakupní záměr.

Video by mělo obsahovat specifické informace o výhodách produktu se silným call-to-action prvkem.

Kampaň by měla využívat pokročilé cílení na Zájmy, Retargeting návštěvníků webu a cílení na Zájmy o koupi.

Komunikace

Kampaň by neměla být limitovaná časem. Frekvenci zobrazení nastavte na 1 až 2 zobrazení uživateli za den.

Formáty

Nejvhodnější video formáty jsou krátké spoty, ideálně Bumper.

Hlavní metriky

Průměrná cena za proklik a za akci uživatele (cena konverze).

Fáze Care

V kombinaci s Retargetingem (oslovení zákazníků, kteří u vás již nakoupili).

Prostřednictvím metrik jako jsou počet zobrazení, míra zhlédnutí, počet prokliků, míra přeskočení videoreklamy a dalších odvozených metrik, můžete sledovat zpětnou vazbu uživatelů, kterým se vaše videoreklama zobrazila. Na základě těchto dat můžete upravit cílení a kreativu.

Více o vyhodnocení kampaní najdete v kapitole Vyhodnocení videokampaní.