Platební propojení v praxi

Základní podmínkou je, aby měl účet, ze kterého má probíhat platba inzerce, přístupy do účtů, za které bude inzerci platit.

Pokud jsou účty již propojené, otevřete Sklik účet, ze kterého má probíhat platba za inzerci. V pravém horním rohu rozbalte roletku pod názvem účtu a zvolte možnost Účty.

V přehledu všech propojených účtů, který se vám zobrazí, vyberte účet, za který má být hrazena inzerce a klikněte u něj na ikonu tužky.

Zobrazí se okno Úprava propojení, ve kterém zaškrtněte možnost Platit za inzerci. Provedené změny uložte.

Následně je nutné přihlásit se do účtu, ze kterého bude probíhat inzerce a v tomto účtu v záložce Zprávy platební propojení potvrdit.

Klientovi nejde připojit účet, čím to je?

Druhý účet není autorizovaný nebo není autorizace schválená. Je také možné, že je druhý účet, který chce klient/agentura připojit, již připojený platebním propojením k jinému účtu.