Možnosti správy Skliku

Uvažujete nad tím, komu Sklik kampaně svěříte do správy? Důležité je, aby PPC kampaně spravoval proškolený specialista nebo agentura.

Zvažte dobře, který typ správy je pro vás nejvíce vhodný

Správa inhouse

Kampaně spravuje jeden PPC specialista nebo celý tým jako váš zaměstnanec.

Výhodou je, že kampaně jsou v péči specialisty, který má odborné znalosti z oblasti PPC a zároveň zná váš business.

Na druhou stranu nemusí být snadné takový tým sestavit a udržet. Zároveň je dobré počítat s dalšími výdaji na průběžné odborné vzdělávání těchto zaměstnanců.

Agentura / freelancer

O vaše kampaně se stará odborník nebo tým odborníků, který se sám průběžně odborně vzdělává. Navíc jsou obvykle agentura i freelancer schopni zajistit propagaci vaší firmy napříč všemi marketingovými kanály.

Správa od Seznamu

Vaše Sklik kampaně může spravovat specialista přímo ze společnosti Seznam.cz.