Měření úspěšnosti Sklik kampaně

Sklik vám automaticky bude zobrazovat informace o počtu zobrazení vaší reklamy, o počtu prokliků na váš web přes reklamu, o nákladech na inzerci, průměrné ceně za jeden proklik a průměrné pozici vaší reklamy.

Inzerentům doporučujeme dodatečně nastavit měření takzvaných konverzí.

Konverze je stav, kdy návštěvník vašich stránek dosáhne stanoveného cíle – tím může být například uskutečnění objednávky, registrace nového uživatele, přihlášení k odběru zpravodaje, stažení demoverze programu, zobrazení ceníku nebo jiné významné stránky.

Pokud chcete konverze měřit, zajistěte nasazení konverzního kódu na vaše webové stránky.

Nejčastěji sledované metriky

Úspěšnost Sklik kampaně posuzujte na základě metrik, které si na začátku stanovíte jako klíčové. Zpravidla to je:

Míra prokliku (CTR)

CTR = prokliky / zobrazení *100 (v %)

Podle této metriky posuzujte úspěšnost kampaně pouze v případě, kdy nemůžete měřit konverze.

Cena za jednu přivedenou konverzi (CPA)

CPA = inzertní náklady / počet konverzí.

Podle této metriky posuzujte úspěšnost kampaně pouze v případě, že neměříte hodnotu konverzí.

Podíl inzertních nákladů na obratu (PNO)

Pokud do konverzního kódu propisujete hodnotu konverzí, systém vám automaticky začne zobrazovat Podíl inzertních nákladů na obratu.

PNO = inzertní náklady (mimo ceny inzerce může zahrnovat i náklady za správu) / obrat (součet hodnot konverzí) * 100 (v %)

Díky hodnotě PNO dokážete rychle vyhodnotit, zda se vám investice do Skliku ještě vyplácí, či nikoliv.

Cílovou cenu za konverzi (CPA) či podíl inzertních nákladů na obratu (PNO) neberte jako striktní ukazatel výkonu kampaní. V konečném důsledku by příliš velký důraz na ně mohl vést k nulovému zisku. Přečtěte si, Jak dosáhnout vyšších zisků s vyšším PNO.

Jaká cena konverze nebo jaké PNO je dobré, by měl vědět provozovatel e-shopu či webu. Odvíjí se od jeho marže a potřeby zisku.

Je třeba myslet na to, že cíl v podobě příliš nízké ceny za konverzi (CPA) nebo příliš nízkého PNO může zbytečně brzdit kampaně a v konečném důsledku vést k nižšímu zisku.

Reporting výsledků kampaně

  • Statistiky kampaní najdete přímo v rozhraní Skliku a lze si je zobrazit za jakékoliv inzerentské období.
  • V rozhraní Skliku pod záložkou Statistiky je možné vygenerovat více druhů statistických reportů – opět za jakékoliv inzerentské období.

ROPO efekt

Při vyhodnocování svých kampaní zohledněte také ROPO efekt (Research Online, Purchase Offline).

Je třeba myslet na to, že část zákazníků vyhledává informace o produktech na internetu, ale nakupuje offline v kamenné prodejně. Výše ROPO efektu se v různých segmentech podnikání liší.

Pokud chcete návratnost investic správně vyhodnocovat, měli byste zohlednit ROPO efekt vašeho podnikání.

Customer lifetime value

Vyjadřuje, jakou hodnotu má pro firmu přivedený zákazník, který u ní nakupuje opakovaně.

Hodnota jednou získaného návštěvníka je vyšší než jeho první objednávka. Stejně tak náklady na jednou získaného zákazníka mohou být mnohem nižší, než bylo stanoveno prvním jednoduchým výpočtem.

Také Customer lifetime value se liší obor od oboru.

Externí měřící nástroje

Pro vyhodnocení Sklik kampaní je možné využít také externí měřící nástroje jako je Google Analytics.