Rozšiřující možnosti cílení v Skliku

Bez ohledu na zvolenou síť kampaně (vyhledávací nebo obsahová), můžete upřesnit výdej vaší reklamy prostřednictvím dalších užitečných nastavení. K základním patří:

Cílení na zařízení

Prostřednictvím Skliku zacílíte na různá zařízení – na PC, tablet i mobilní zařízení. Abyste se nepřipravovali o uživatele, doporučujeme cílit na všechna zařízení.

Volba regionu

Sklik umožňuje zacílit vaši reklamu na konkrétní kraj i okresy.

Pokud vaše firma působí v určitém regionu, výdej reklamy můžete omezit jen na něj.

Časové plánování

Reklamní systém Sklik umožňuje v nastavení kampaně určit časový interval a dny, ve kterých se mají inzeráty v kampani zobrazovat a také procentuální úpravu maximálních cen za proklik u sestav a klíčových slov v uvedeném časovém intervalu.

Funkci Časové plánování doporučujeme využívat až po pečlivé analýze návštěvnosti. Nevhodným použitím této funkce se můžete připravit o relevantní návštěvnost a potenciální zákazníky.

S dalšími možnými nastaveními kampaně se můžete seznámit v Sklik Nápovědě.