Kdy je vhodné reklamu ve Vyhledávací síti využít?

Díky reklamě ve vyhledávání se můžete zviditelnit na vyhledávací dotazy:

  • které jsou pro vás obchodně zajímavé,
  • na které se běžně v přirozených výsledcích nezobrazujete,
  • na které se zobrazujete na nízkých pozicích na stránce s výsledky vyhledávání.

Vaši reklamu ve vyhledávací síti byste měli zobrazovat na vyhledávací dotazy, které úzce souvisí s vaší nabídkou produktů/služeb.