Na co si dát pozor?

Při nastavení spolupráce se pokud možno vyvarujte těmto nejčastějším nepravdám:

Garantujeme Vám 1. až 3. pozici ve vyhledávání.

PPC reklama je založená na aukci, výsledek aukce může být na každé hledání odlišný. Pokud by vám PPC specialista garantoval například vždy první pozici, musel by nastavit přemrštěně vysokou cenu za proklik. První, ani žádná jiná pozice, není zárukou kvality a efektivity. Takto se s kampaněmi nepracuje.

„Přivedeme Vám 2000 návštěvníků.“

Záleží především na kvalitě a relevantnosti návštěvníků. Lepší je získat 200 dobře zacílených návštěvníků než 2 000 nerelevantních.

Pokud váš cíl nemůžete definovat blíže než získání nových návštěvníků (relevantnější cíl můžou být například konverze), pak se zajímejte o kvalitu přivedených návštěvníků (například která klíčová slova a vyhledávací dotazy je přivedly).

„Za 5 Kč za klik je kampaň efektivní.“

Cena za proklik je závislá na mnoha faktorech. To, že v celém účtu bude udržená cena za proklik do 5 Kč neznamená, že vaše kampaně budou efektivní. Naopak tento cíl by mohl být překážkou ve skutečné efektivitě kampaní.

„Nemůžeme Vám dát statistiky.“

Statistiky jsou kompletně dostupné v každém Sklik účtu. Pohlídejte si, že do vašeho Sklik účtu máte přístupy (emailová adresa a heslo). K tomu, abyste měli přehled o statistikách pak PPC specialistu nebudete nutně potřebovat.