Kde se vaše reklama může zobrazovat?

Inzeráty reklamního systému Sklik se zobrazují ve dvou charakteristicky odlišných reklamních sítích, kterými jsou Vyhledávací síť a Obsahová síť.

Vyhledávací a Obsahová síť se liší typem cílové skupiny, kterou oslovujete, ve způsobu zobrazování inzerátů, v cílech a ve způsobu přístupu k vyhodnocování kampaní.

Základní rozdíl mezi Vyhledávací a Obsahovou sítí

Využití Vyhledávací sítě

Využití Obsahové sítě