Založení Sklik účtu a přidělení přístupu

Do inzerentského rozhraní reklamního systému Sklik se můžete na adrese www.sklik.cz přihlásit pomocí Seznam účtu nebo libovolného emailu.

Firmám doporučujeme založit si pro potřeby Sklik inzerce zcela novou emailovou schránku – nevyužívat například soukromou emailovou schránku zaměstnance.

Emailovou adresu a heslo si nezapomeňte uložit. Dbejte na bezpečnost.

Sklik účet by měl vždy patřit inzerentovi a po rozvázání spolupráce s PPC specialistou mu zůstává.

Účet je vždy vedený na IČ inzerenta, jsou v něm uvedené jeho fakturační údaje.

Sklik účet vedený na inzerenta má tyto výhody:

  • Inzerent je majitelem účtu. Po ukončení spolupráce se správcem kampaní mu účet zůstává.
  • Pokud inzerent ztratí heslo ke svému účtu, na uvedenou fakturační adresu odesíláme nové heslo.
  • Inzerent má možnost získat podporu od Seznam.cz.

Správci PPC kampaní přidělte přístupy do vašeho Sklik účtu podle následujícího postupu:

Výchozím předpokladem tohoto postupu je, že každý PPC specialista by měl mít svůj vlastní Sklik účet. Pokud nemá, není problém si ho založit.

Jsou dvě možnosti:

1. Vy jako inzerent nabídnete PPC specialistovi (na jeho Sklik účet) přístup do svého účtu.

Nabídnutí přístupu

2. PPC specialista požádá ze svého účtu o přístup do vašeho účtu.

Požádání o přístup

PPC specialistovi můžete přidělit tato práva přístupu:

  • Reportér statistik – Uživatel může do účtu pouze nahlížet, systém mu tak nedovolí vytvářet kampaně a provádět jakékoliv úpravy v jejich nastavení. Vytvářet a upravovat může pouze statistické reporty.
  • Správce kampaní – Uživatel má možnost do účtu nahlížet a plně využívat inzerentské rozhraní pro vytváření a nastavování kampaní.
  • Administrátor účtu – Uživatel může do účtu nahlížet a vytvářet / upravovat kampaně, statistické reporty i nastavení účtu. Oproti Správci kampaní může spravovat přístupy jiných uživatelů do daného účtu.
Práva přístupu

Žádost o přístup, nabídku přístupu nebo změnu úrovně přístupu musí druhý účet schválit. O veškerých úkonech v rámci schvalovacího procesu jsou informovány oba účty prostřednictvím systémových zpráv.

Po ukončení spolupráce s PPC specialistou mu jednoduše přístup do vašeho účtu odeberete.