Stanovte si cíle

Ujasněte si, co je cílem vaší kampaně

Pro někoho to může být navýšení návštěvnosti webových stránek, pro jiného získání nových objednávek do určité maximální ceny za jednu přivedenou objednávku, pro dalšího vyplněné registrační formuláře nebo zobrazení stránky s kontakty.

Pokud je to možné, cíle si vyčíslete

Kolik maximálně vás v průměru může stát jeden přivedený návštěvník? Kolik maximálně vás v průměru může stát jedna objednávka?

Metriky, podle kterých můžete vyhodnocovat úspěšnost vaší Sklik kampaně popisujeme v kapitole Měření úspěšnosti Sklik kampaně.

Cíle sdělte správci kampaní. Na jejich základě bude kampaně tvořit a za chodu je upravovat (optimalizovat) tak, aby stanovených cílů dosáhl.