Nastavení platebního propojení účtů

Hradit inzerci za jiný účet může pouze takový účet, který má sjednaný Debet. Debet se sjednává smluvně na IČO a RUS účet přes obchodního zástupce Seznam.cz (jméno a kontakt na vašeho obchodníka najdete v Klientské zóně).

Platební propojení účtů využije:

  • Klient s více Sklik účty – podmínkou je, aby všechny Sklik účty byly evidované pod shodným IČ, jako je hlavní RUS účet – (Reálný Uživatel Seznamu), tj. přihlašovací e-mail v Klientské zóně.
  • Agentury, spravující více Sklik účtů klientů – podmínkou je, aby účty, za které bude agentura platit inzerci, byly evidované vždy na svá vlastní IČ (na IČ prvozadavatele).

Fakturační údaje včetně IČ nastavujete v Klientské zóně. Zadáním těchto základních údajů do Klientské zóny autorizujete svůj RUS účet.

Pozor!

Případná změna IČ je podmíněna maximálním aktuálním zůstatkem kreditu nižším než 1 000,- Kč bez DPH a zároveň nesmíte mít neuhrazenou objednávku.