Nápověda menu

Nastavení

KROK 1: Propojte účet Skliku a Zboží.cz prostřednictvím rozhraní Skliku, pokud jste tak již v minulosti neučinili (pokud jste v účtu Skliku používali Produktové inzeráty nebo Dynamický retargeting, propojení již máte hotové). Jak na to, se dočtete v Nápovědě.

KROK 2: Propojte statistiky vybrané provozovny Zboží.cz do účtu Skliku prostřednictvím rozhraní Skliku.

Pro tento krok je třeba mít práva administrátora účtu Sklik nebo se přihlásit přímo pod uživatelským jménem a heslem spravovaného účtu.

Následně v administračním rozhraní Skliku automaticky vznikne kampaň typu Zboží.cz, poznáte ji podle názvu Zboží.cz: Název provozovny. Tato kampaň bude obsahovat výchozí reklamní sestavu s názvem Všechny produkty a přednastavenou CPC 5 Kč. V ní je automaticky nastavená výchozí produktová skupina.

Vlastnosti výchozí sestavy a produktové skupiny:

 • Obsahuje statistiky za všechny nabídky z feedu, pokud nejsou obsažené ve vlastní produktové skupině.
  • Statistiky na úrovni kampaně Zboží.cz se načítají od okamžiku nastaveného propojení Provozovny.
  • Statistiky přímo do sestav a produktových skupin se načítají od chvíle, kdy je na Zboží.cz nastaven bidding přes produktové skupiny Skliku.
  • V kampani Zboží.cz nejsou vidět data za aktuální den. Data za včerejší den se připisují v ranních hodinách.
 • Nelze ji pozastavit ani smazat.
 • Lze jí upravit max. CPC, v aukci však vstupuje vždy minimálně s cenou dle prodejní ceny nabídky. Pokud nastavíte nižší CPC než je ceníková cena, systém si vezme minimální ceníkovou cenu. To samé platí pro úpravu CPC přes multiplikátor – pokud multiplikátorem upravená CPC bude nižší než ceníková cena, systém opět uplatní minimální, tj. ceníkovou cenu.

Krokem 2 se začnou do kampaně Zboží.cz: Název provozovny propisovat statistiky za Zboží.cz i ZI. Statistiky se budou propisovat do součtového řádku na úrovni kampaně a to od následujícího dne – data za aktuální den nejsou v kampani Zboží.cz dostupná.

Volitelně je možné toto datum posunout dopředu. To se hodí např. pokud chcete statistiky ze Zboží.cz zobrazovat v Skliku až od 1. dne následujícího měsíce, abyste si připravili reporting.

KROK 3: Připravte si strukturu kampaně Zboží.cz: Název provozovny nejlépe ještě před spuštěním bidování z Skliku (ale můžete to udělat až na závěr po nastavení biddingu z Skliku v kroku 5).

Ve výdeji budou mít přednost vámi zadané reklamní sestavy a produktové skupiny a jejich CPC před výchozí reklamní sestavou a výchozí produktovou skupinou se CPC 5 Kč.

Jsou 2 základní struktury kampaně Zboží.cz: Název provozovny, které můžete vytvořit:

 • Ve výchozí reklamní sestavě vytvoříte vlastní Produktové skupiny (struktura jak vám vyhovuje – podle kategorií, cenových pásem, je to čistě na vás).
 • V kampani Zboží.cz: Název provozovny vytvoříte nové reklamní sestavy s Produktovými skupinami. Opět podle klíče, který vám dává smysl.

Tip: Pokud chcete využít uspořádání produktových skupin z původní kampaně s Produktovými inzeráty, zde najdete návod (postup využívá import a export před Ads editor).

KROK 4: Přejděte v administraci Zboží.cz do menu Nastavení aukce na jednotlivé položky, zvolte možnost: přes reklamní systém Sklik.

Že je správně nastaveno, můžete vy nebo váš správce kampaní ověřit v kampani Zboží.cz v rozhraní Skliku (kampaň Zboží.cz: Název provozovny) – po rozkliknutí kampaně je v horní části obrazovky označení Nastavení MaxCPC: z Skliku.

KROK 5: Pokud ještě nemáte nastavené sestavy a produktové skupiny v kampani Zboží.cz v rozhraní Skliku z kroku 3, nyní tak učiňte.

Dále také nastavte/editujte rozpočet kampaně ve Zboží.cz

Rozpočet kampaně Zboží.cz je zadán v administraci Zboží.cz a v rozhraní Skliku jej nelze změnit. Rozpočet Zboží.cz může být týdenní, měsíční, neomezený.

Denní rozpočet u kampaně typu Zboží.cz je pouze informační přepočet týdenního nebo měsíčního finančního limitu provozovny na Zboží.cz. Z tohoto důvodu u kampaně nefunguje hlídání na denní bázi jako v Skliku, ale řídí se mechanismy Zboží.cz. Hodnota v Skliku má pouze pomocný účel.

Jak jsme psali v úvodu kapitoly, nadále platí, že:

Kredit za produktovou inzerci Seznamu se odečítá z Peněženky přidružené k účtu Zboží.cz.

Pokud v rámci kampaně Zboží.cz používáte týdenní či měsíční finanční limit (rozpočet), ověřte si, že je částka i do budoucna dostatečná.

Měření konverzí

Konverze se nyní započítávají na základě konverzního kódu Zboží.cz (i pro část ZI). Ujistěte se, že na Zboží.cz měříte konverze.