Nápověda menu

Nastavení

V administračním rozhraní Zboží.cz v záložce Nastavení aukce zvolte/ponechte možnost: z feedu.

Základní principy fungování nastavení CPC z XML feedu Zboží.cz najdete v Nápovědě Zboží.cz.

Zboží inzeráty ovlivňujete zadáním parametru MAX_CPC_SEARCH ve feedu.

Abyste plně využili potenciál produktové inzerce na Seznamu – včetně Zboží inzerátů, nastavte dostatečné ceny za proklik pro nabídky a ZI (MAX_CPC_SEARCH).

Pro inzerenty, kteří využívali Produktové inzeráty – doporučujeme nastavit srovnatelnou výši CPC pro nabídky a ZI jako u max. CPC Produktových inzerátů Skliku, abyste i nyní získali z vyhledávání na Seznam.cz maximum.

Upozornění

V účtech inzerentů se často setkáváme se situací, kdy nastavili správu CPC přes XML feed, nicméně zároveň zadali cenové rozsahy. Počítejte s tím, že pokud v XML feedu reálně nemáte z nějakého důvodu zadané parametry MAX_CPC a MAX_CPC_SEARCH, systém se řídí zadanými cenovými rozsahy.

Doporučení

Konverze se nyní započítávají na základě konverzního kódu Zboží.cz. Ujistěte se, že na Zboží.cz měříte konverze.

Pokud v rámci kampaně Zboží.cz používáte týdenní či měsíční finanční limit (rozpočet), ověřte si, že je částka i do budoucna dostatečná.

Zajistěte si dostatečný kredit v Peněžence, kterou hradíte inzerci na Zboží.cz, tak aby nedocházelo k zastavení inzerce z důvodu vyčerpaného kreditu v Peněžence.

Sledujte statistiky a ve chvíli, kdy budete mít dostatek dat, věnujte se optimalizaci cen za proklik.

Používejte multiplikátor v rozhraní Zboží.cz pro procentuální úpravu nabídky CPC pro detail produktu (MAX_CPC) a nabídky pro vyhledávání pro Zboží.cz a vyhledávání Seznam.cz (MAX_CPC_SEARCH) v kombinaci se zařízením.