Nápověda menu

Vylučující klíčová slova v PI kampani

Stejně jako u vyhledávacích kampaní, i v PI kampaních si můžete zobrazit vyhledávací dotazy, na které se vaše reklama zobrazila a na jejich základě zadat vylučující klíčová slova. Vyhledávací dotazy a jejich statistiky si zobrazíte proklikem do Produktové skupiny.

Proč vylučující klíčová slova zadávat?

Dosáhnete vyšší míry prokliku – minimalizujete počet zobrazení, která jsou nerelevantní a nevedou k prokliku. Míra prokliku je důležitý parametr, který vstupuje do aukce.

Zadáním vylučujících klíčových slov tak můžete docílit snížení skutečné ceny za proklik při zachování stejné pozice. Nebo dosáhnout lepší pozice.