Nápověda menu

Optimalizace kampaně na Produktové inzeráty

K dosažení lepších výsledků PI kampaní můžete využít tyto optimalizační techniky:

Zadání vylučujících klíčových slov (viz Vylučující klíčová slova v PI kampani).

Rozdělení příliš obecně zadaných Produktových skupin do několika podrobnějších, pokud to struktura XML feedu umožňuje.

Budete mít lepší přehled o výkonu skupin a optimalizace CPC bude přesnější.

Optimalizace CPC.

Produktové skupiny, které plní stanovené cíle, podpořte navýšením CPC. Produktovým skupinám, které neplní cíle, snižte CPC. Tento krok doporučujeme až po provedení výše uvedených optimalizačních kroků.

Zvažte dodatečné zadání dalších filtrů pro výdej reklamy v podobě parametrů Cena <PRICE_VAT> a Dostupnost <DELIVERY_DATE>.

V neposlední řadě hlídejte, zda je nastavený dostatečný rozpočet PI kampaně a neomezuje výdej vaší inzerce – porovnejte denní investici s nastaveným rozpočtem kampaně.