Nápověda menu

Win rate – příklad použití

Využití

Získáte představu, jak si vaše inzerce stojí v počtu vyhraných aukcí. S ohledem na cíle kampaně pak můžete upravit nabídku max. CPC/CPT.

Win rate je typicky důležitý ukazatel u kampaní, kde jde o maximalizaci výnosu v rámci daného cíle – jako je například Retargeting a Dynamický retargeting. Pokud plníte cíle a Win rate je nízká, navyšte nabídku CPC/CPT. Vyhrajete více aukcí a navýšíte výnos.

Stejně tak ale využijete Win rate u kampaní určených k podpoře brandu či akvizičních kampaní, kde jde především o dosažení maximálního Zásahu uživatelů v relevantní cílové skupině.

Příklad optimalizace obsahové kampaně s využitím metrik Win rate a zásah

Navýšení max. CPC/CPT s cílem navýšení zásahu a tím i celkového výnosu.

Při navýšení CPC/CPT se v tomto případě zvýší také Win rate, vzroste zásah uživatelů a celkový výnos. PNO se sice zvýší, ale stále zůstává na hodnotě, která plní cíle kampaně.

Snížení CPC/CPT

Inzerent sice vyhraje každou druhou aukci (Win rate 50 %), ale zásah kampaně je nízký.

Je to z toho důvodu, že CPT je příliš vysoké – rozpočet se čerpá příliš rychle a to omezí počet unikátních uživatelů, kterým se reklama zobrazí.

Po snížení CPT se sice sníží Win rate, ale v rámci stejného rozpočtu získáte s nižší CPT více zobrazení reklamy a tím dosáhnete většího zásahu kampaně.